top of page
Search

O’zbekistonda ayollar va erkaklarning nisbati


Bilamizki, O’zbekiston aholisi yil sayin ko’payib bormoqda. Xo’sh, bizda ayollar ko’pmi yoki erkaklar?

2022 yilnin boshida Respublika bo’ylab 1000 ayolga 988 erkak soni to’g’ri kelgan. 2015 yilda bu ko’rsatkich 995 edi. 2010 yilda esa 1000 ayol soniga 998 erkak soni to’g’ri kelgan. Bundan ko’rinib turibdiki, oxirgi yillarda davlatimizda erkaklar soni biroz kamaygan. Eng kam erkak soni Namangan -968 kishi bo’lib, eng ko’b erkak soni Toshkent shahriga tog’ri keladi. 1000 ayol soniga Toshkentda 1040 erkak soni ko’rsatkichi statistikada ko’rsatilgan.

20-29 yosh orasida aholi sonining 48.9% ayollar tashkil etadi. 2022 yil boshiga 20-29 yosh orasida 1000 erkak soniga 957 ayollar soni to’g’ri kelgan.

2022 yilning boshiga eng ko’p erkaklar soni 8-15 yosh oralig’ida bo’lib 2579,5 ming kishi va 40-49 yosh oralig’idagi erkaklar esa -2070.8 ming kishini tashkil etadi.


*Stat.uz saytidan olingan ma’lumotlarga asoslangan


10 views0 comments
bottom of page